Behandlingsformer

Behandlingsformer

Følgende tester tas ved klinikken:

Hvem kan få behandling

Alle aldersgrupper og både akutte og kroniske plager. Mange søker i dag alternativ til vanlige medisiner pga. bivirkninger som er et sterkt økende problem i og med den økende bruken. Naturlige medisiner og behandlingsmetoder er ufarlige og kan som regel kombineres med skolemedisin. Ikke minst styrke immunsystemet i disse antibiotika-resistens tider.

NATURMEDISINSK ALMENPRAKSIS. Her behandles lidelser og skader på en måte som hovedsaklig går ut på å styrke og bygge opp kroppen og som bidrar til at den gjør seg selv frisk. Dette er den største forskjellen fra "skolemedisinen" der en i stor grad bruker behandler symptomer.
En naturmedisiner ser det slik at når vi har plager, er syke eller ikke har det bra, er vi ute av likevekt på en aller annen måte. Alternativ medisin, naturmedisin, komplementær- og integrert medisin – begrepene brukes om hverandre – går alltid ut på å gjøre oss friskere, få kropp og sinn best mulig i balanse.

 

Matintoleranse

Senere års forskning viser nå at svært mange av våre plager og sykdommer har sitt opphav fra mage/tarm. Vi er blant de fremste i landet angående kompetanse og erfaring med behandling og tolkning etter matintoleransetester. Testen vi tilbyr er fra US BioTek, er reproduserbar  (den eneste som dekkes av helseforsikringen i USA). Dette kan være til stor hjelp for å avdekke mye problemer og sykdomsutvikling. Jmf. "lekk tarm", norsk for LGS - Leaky Gut Syndrom