Jarle Botnen

Utdannet ved Norsk Akademi for Naturmedisin(NAN) i 1979 og har bred erfaring fra over 30 års praksis.

Startet Bø Naturmedisinske Institutt i 1981.

Medlem Norske Naturterapeuters Hovedorganisasajon NNH

  • 1979-1982: Arbeidet ved Skillebekk medisinske og naturmedisinske senter i Oslo. Norges første tverrfaglige helsesenter.
  • Fra 1981: Bø Naturmedisinske Institutt
  • 1983-1987: Startet og drev Naturmedisinsk Institutt i Skien.
  • 1984-1986: Formann i Norske Homeopaters Landsforbund – NHL
  • 1988: flyttet praksisen i Bø til de lokaler du finner den i dag, stasjonsvn 31 c
  • 1988: Utdannet akupunktør (Academi of Acupuncture)
  • Fra 2001: Underviser noe ved Norsk Akademi for Naturmedisin – NAN
  • 2002: En av 3 initiativtagere og drivere av Senter for Livskvalitet i Kragerø
  • Fra 2008-2013:Aktiv i styrearbeid i NHL, NFHM
  • Fra 2016: Medlem av NNH

Jeg er aktiv orienteringsløper og er mye i skog og fjell som må være den beste formen for naturmedisin

Er gift og har 4 voksne barn og et økende antall barnebarn