Priser

PRISER  homeopat MNNH Jarle Botnen

Første konsultasjon                           kr 750,-                        Prøver:

BARN (0-8 år) : Første konsultasjon kr 500,-                        Blodprøver/urinprøver               kr 60,-

Oppfølgingstimer:                              kr 200 - 600,-               Matintoleransetest (IgG + IgA): kr 3700,-

Akupunktur/Multivib/Laser                 kr 450,-                        Mineralanalyse:                         kr 1500,-

         Timer som ikke er avbestilt innen kl 10 virkedagen før må betales.        Bankterminal.

 

PRISER  akupunktør Marie Hahn

Initial Consultation and Treatment                                                                    kr 750,-

1.5 hours- thorough health intake, diagnosisand acupuncture treatment

Follow-Up Treatment    1 hour                                                                           kr 500,-

Children (Ages 1-12)

Initial Consultation and Treatment                                                                    kr 700,-

1.5 hours- thorough health intake, diagnosisand acupuncture treatment

Children Follow-Up              Treatment 30 minutes                                           kr 300,-

Gratis konsultasjon: Ring eller send e-post for en gratis konsultasjon for å se hvordan akupunktur kan hjelpe deg og din unike situasjon.