Priser

PRISER  homeopat MNNH Jarle Botnen

Første konsultasjon                           kr 850,-                        Prøver:

BARN (0-8 år) : Første konsultasjon kr 500,-                     Blodprøver/urinprøver              kr 70,-

Oppfølgingstimer:                              kr 200 - 650,-           Matintoleransetest (IgG + IgA): kr 3700,-

Akupunktur/Multivib/Laser                 kr 450,-                    Mineralanalyse:                         kr 1500,- 

         Timer som ikke er avbestilt innen kl 10 virkedagen før må betales.        Har bankterminal.