top of page

Behandlingsforløp biopati

Biopati er en naturmedisinsk behandlingsmetode som baserer seg på å gjenopprette balanse og likevekt i menneskekroppen. En Biopat anvender naturlige og bivirkningsfrie midler og behandlingsmetoder som urtemedisin, symbioseterapi (riktig bakterie sammensetning i kroppen) , immunmidler, kosthold, vitaminer og mineraler som skal få kroppen tilbake til homeostase.

Behandlingsfaser

Førstekonsultasjon

Behandlingsfase 1

Her får du en grundig kartlegging av din helsetilstand, gjennom både et skjema (link) som du fyller ut enten på klinikken eller hjemme, deretter stilles det oppfølgingsspørsmål. I denne konsultasjonen er det også nødvendig med tre ulike blodtester; Polysantest, koagulert blodanalyse og mørkfeldtsmikroskopi. (les mer ved å klikke på hver enkelt) Disse testene er inkludert i prisen til denne konsultasjonen.  Jeg vil også ta vitale målinger. Etter innsamling av data settes det opp en behandlingsplan/kur som er tilpasset dine behov med blant annet råd om kosthold, urtemedisin, kosttilskudd og immunmidler.  To til tre oppfølgingstimer bør beregnes da det vil være nødvendig med nye blodprøver og nye justeringer i forhold til immunmidler, urtemedisin, kosttilskudd og kosthold. Det anbefales også at du tar med de nyeste blodprøvene tatt hos din fastlege.

Her finner du pasientskjema som vi anbefaler at du fyller ut før første konsuletasjon.

Retest oppfølgingstime

Behandlingsfase 2

Denne oppfølgings timen må være litt lengre en vanlig oppfølgingstime, for her skal vi ha tid til å ta nye tester og gå grundig gjennom behandlingsplanen din og lage en oppfølgingsplan. Testene er med i prisen for denne konsultasjonen.
Hvis du har behov for en ekstra konsultasjon innimellom, kan den bestilles i feltet hvor det står ekstra konsultasjon.

Kort oppfølgingstime

Behandlinbgsfase 3

Denne timen bestilles når du først har gått gjennom første og andre gangs konsultasjon, da det er nødvendig her at du er godt i gang med din biopatiske kur. I denne timen vil vi gjøre nødvendige justeringer med immunmidler, kosthold, urtemedisin og kosttilskudd. Hvis du har behov for en ekstra konsultasjon innimellom, kan den bestilles i feltet hvor det står ekstra konsultasjon.

Kort oppfølgingstime

Behandlinbgsfase 4

I denne oppfølgings timen vil vi snakke litt om hvordan kuren går, hvordan du har det, må det gjøres noen endringer i forhold til kosthold, urter, kosttilskudd og immunmidler? Har du behov for mer oppfølging? Her tar vi også en siste blodprøve for å se etter forbedringer/endringer i din helsetilstand.
Hvis du har behov for flere konsultasjoner, kan den bestilles i feltet hvor det står ekstra konsultasjon.

Ekstra konsultasjon

Denne timen kan bestilles dersom du har behov for flere konsultasjoner underveis innimellom behandlingsfasene. Med enkelte helsetilstander kan det ta litt tid og målet er at du skal føle deg ivaretatt, at du opplever trygghet, og at du får den informasjonen du trenger.  Eller rett og slett om du har behov for å ta en prat. Velkommen er du uansett!

bottom of page