top of page

Mørkfeldtsmikroskopi

Mørkfeldtsmikroskopi

I mørkfeltsmikroskopi kan vi analysere blodet og dens bestanddeler på en annen måte som vanlige blodprøver ikke kan avdekke. Det brukes kapillært blod (d.v.s. blod fra fingeren) som Biopaten analyserer. I prøven kan vi se blodets bestanddeler som; røde blodlegemer, nøytrofile, eosinofile og basofile granulocytter, B- og T-lymfocytter, monocytter, makrofager, trombocytter, blodplater, fibrin nett og plasma. Eller vi kan finne mikrober som egentlig ikke skal være til stede. Vi kan studere både formen, fargen, antallet og aktiviteten til de forskjellige blodcellene og hva som befinner seg i plasma. Dette kan gi oss en indikasjon på hvordan vi helsemessig ligger ann. Mørkfeltsmikroskopi kan også vise bedring/forandring av helse hvis pasienten har forandret på kostholdet eller vert på en kur, noe som gir Biopaten viktig informasjon om pasienten.

bottom of page