top of page
  • Writer's pictureSilje Selmer

Hva er en Biopat?

Biopati kalles også naturopati, og har etablert en sterk posisjon som en innovativ behandlingsmetode over de siste årene. Biopati eller naturopati, er en naturmedisinsk behandlingsmetode som baserer seg på å gjenopprette balanse og likevekt i menneskekroppen. Verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen settes i system med nyere teorier og forskning innen vestlig medisin.For å skape sunnhet og helse anvendes naturlige og bivirkningsfrie midler og behandlingsmetoder. Metoden består først og fremst av en solid teori om hvorfor sykdommer utvikles, basert blant annet på prinsipper fra tradisjonell klassisk naturmedisin. Når en biopat gir råd om hvilket kosthold og naturpreparater en pasient skal ha, er det basert på denne teorien om hvorfor og hvordan sykdommer oppstår. Alle pasienter behandles individuelt basert på personens sykehistorikk og medfødte konstitusjon. Biopati mener at mennesker ikke får sykdommer tilfeldig, men utvikler disse via en kombinasjon mellom arvelig disposisjon og påførte belastninger. Kroppen vår har altså en sterk evne til selvregulasjon, tross alle belastninger vi utsetter den for. Denne evnen til å opprettholde balanse kalles regulasjon, og balansen kalles homøostase. Så lenge kroppens organfunksjoner opprettholder homøostase seg i mellom, og cellen med sine omgivelser – har vi det bra. Bestill din time her >

Men, kroppen vår har selvfølgelig en grense for hvor mye den tåler. Ved for mange belastninger kan homøostasen brytes. Belastninger kan komme fra både kjemiske (forgiftninger og mangel på næringsstoffer), mikrobiologiske (bakterier, virus og sopp), fysiske (livsstil, skader) og psykiske faktorer (stress, angst og depresjoner), samt arv. Når kroppen blir belastet mer enn den klarer å ordne opp i selv, prøver organismen å tilpasse seg den belastede situasjonen ved å opprioritere enkelte organfunksjoner. Når enkelte funksjoner over tid blir opprioritert, må nødvendigvis noe annet nedprioriteres. Tar for eksempel fordøyelsen mer energi enn forventet, for eksempel ved mangelfull nedbrytning og dårlig bakterielt miljø, blir som regel avgiftning nedprioritert. Må avgiftning opprioriteres, som for eksempel ved alkoholinntak, blir fordøyelsen nedprioritert. Dette valget overstyres av kroppens innebygde regulasjon, for at organismen ikke skal kollapse. Har du en budsjettpost som tar uforholdsmessig mye utgifter, må det bøtes på ved å spare inn på noe annet. Ellers kollapser hele økonomien. Alt ettersom hvilke symptomer man har, kan en trent biopat, vurdere hvilke organsystemer som har blitt belastet og hvilket nivå en sykdom eller lidelse befinner seg på. Dette er viktig å vite for å gi riktige helseråd. Innen biopati mener man at en av de viktigste årsakene til sykdom finnes i forholdet mellom menneskekroppen og alle dens mikroorganismer. Vi har flere bakterier i kroppen enn vi har celler. Mesteparten av disse er livsviktig for vår overlevelse, som for eksempel den vennligsinnede bakteriefloraen i tarmsystemet. Kunnskapen om hvordan og hvorfor mikroorganismer kan forårsake kroniske degenerative sykdommer kalles immunterapi. Immunterapi består av forskjellige produkter som kan regulere immunforsvaret vårt og fjerne dysbioser og kroniske infeksjonsfokus. For varige resultater må også det indre biologiske miljøet i kroppen forandres da mikroorganismene påvirkes direkte av dette. Kost og ernæring er viktige faktorer i dette arbeidet, og en viktig del av en biopatisk kur. Forskjellige typer mikroorganismer krever nemlig forskjellig miljø for sin vekst og utvikling. Ønsker man å skape gode forhold for de snille bakteriene, må det avspeiles i det vi putter i oss av mat og drikke.


Hos biopaten

En biopat bruker god tid ved en førstegangskonsultasjon. Ved en grundig oppsatt anamnese (nedtegnelse av sykehistorie) og diverse analyser vil en biopat kunne stadfeste en pasients adaptasjonsfase, eventuelle infeksjonsfokus og hvilke organer som trenger regulasjon.


Etter nøye vurdering av hva kroppen trenger for å sette i gang en regenerasjon (motsatt faseforløp), settes det opp en behandlingsprotokoll. Denne må inneholde råd som minsker de antihomøostatiske faktorene og samtidig styrker kroppens evne til regulasjon. Behandlingsprotokollen skal altså inneholde naturprodukter og råd om livsstilsendringer som gjør at kroppen regenereres og gjenoppretter balanse og sunnhet. Dette inkluderer kostholdsendringer, kosttilskudd, immunterapi og urtemedisin. En biopat er grundig i sitt arbeid med å sette sammen midler og råd, da alle produktene som gis skal være nøye samstemt med hverandre for å ha den ønskede effekt.


Analyse og behandlingsmetoder


Biopaten bruker flere analysemetoder, blant annet:

• Mørkefeltsmikroskopi

• Irisanalyse

• Polysantest (blodtest)

• Matintoleransetester

Behandlingsmetoder som fotsoneterapi og øreakupunktur er verdifulle tilskudd til en kur som pasientens selv administrerer. De er begge med på å hjelpe kroppen til bedre avgiftning og regulering av indre organfunksjoner. I tillegg kommer den informasjonen terapeuten får ved å analysere reflekspunkter under foten og i øret som verdifull informasjon i det å vurdere fremgang hos pasienten. Resultatet av analysene skal indikere hvilken behandling som er nødvendig.

For å styrke kroppen og gjenopprette balanse, anvender en biopat:

• Kosthold og kosttilskudd

• Urtemedisin • Immunterapi-symbioseterapi

• Diverse behandlingsmetoder som fotsoneterapi og øreakupunktur

Biopatiutdanningen er godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Dette er en av de organisasjonene som stiller strengest krav til utdanning i naturmedisin.


Denne artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Biopat Renate Elida Haug

421 views

Comments


bottom of page